Oppgave 5.1.6.36
Alle embetene LMD Landbruk og mat

Bidra til at kommunene rapporterer korrekt gjennom KOSTRA-Landbruk


Bakgrunnsinformasjon

Landbruksdirektoratets nettsider: https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/areal-og-jordvern/kostra