Søk

Bruk * hvis du vil søke på deler av et ord. Eks. "Styringsporta*".

Viser 1-6 av 6 treff.

Sorter: Publisert Relevans

 • 3.3.2.1.6 System for tilsyn

  2019 Tildelingsbrev Rettssikkerhet Oppdrag Alle embetene JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

  Fylkesmannen skal i løpet av første tertial 2019 ha laget et system for planlagte og hendelsesbaserte tilsyn. Systemet skal dokumenteres. Fylkesmannen skal i løpet av 2019 føre tilsyn med verger med

 • 7.1.1.1.2.4 Tilsyn av verger

  2019 Tildelingsbrev Rapporteringskrav Alle embetene JD Alle temaer

  Fylkesmannen skal kort redegjøre for systemet for tilsyn jf. oppdrag 3.3.2.1.6. i tildelingsbrevet. Embetet skal også kort redegjøre for tilsynsarbeidet så langt og planer for gjennomføring av tilsyn med

 • 7.3.10.1 Tverrsektorielt samarbeid for utsatte

  2019 Tildelingsbrev KD ASD BFD HOD

 • 7.3.4.1.1 Tilsyn av verger

  2019 Tildelingsbrev Rapporteringskrav Alle embetene JD Alle temaer

  avdekket og hvordan avvik er fulgt opp. Dette skal inkludere rapportering av gjennomføring av oppdrag 3.3.2.1.6 i tildelingsbrevet.

 • 3.3.2.2.4 Gjennomgang av saker hvor vergemål kan

  2019 Tildelingsbrev Rettssikkerhet Oppdrag Alle embetene JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Supplerende 1

  hvor vergemål kan være opprettet mot den enkeltes vilje», jf. Justis- og beredskapsdepartementets (JD) oppdragsbrev 3/2018 til SRF av 7. desember 2018.

 • 5.3.1.2 Saksbehandling etter ekteskapsloven mv.

  2019 Virksomhets- og økonomiinstruks Rettssikkerhet Oppgave FMOV BFD Folk og samfunn

  Saksbehandling etter ekteskapsloven mv. Fylkesmannen i Oslo og Akershus skal behandle søknader om godkjenning av ugyldige ekteskap etter ekteskapsloven §§ 16 og 18 a, og brudvigjingslova § 11.

Styringsdokument
Fylkesmannsembete
Fylkesmannens roller
Kategorier
Supplerende
Tema
Departement