Oppgave 5.1.1.3
Alle statsforvaltere KD Folk og samfunn

Organisere statsborgerseremonier.


Bakgrunnsinformasjon

Lov av 10. juni 2005 om norsk statsborgerskap (statsborgerloven): http://www.lovdata.no/all/nl-20050610-051.html

Brosjyre til nye norske statsborgere: Velkommen til seremoni:

http://www.imdi.no/globalassets/dokumenter/brosjyrer-og-ressurser/velkommen-til-seremoni.pdf