Oppgave 5.1.2.6
FMAG KD Barnehage og opplæring

Behandle søknader om eksamen i videregående opplæring i utlandet.


Bakgrunnsinformasjon