Oppgave 5.1.2.7
FMNO FMTF KD Barnehage og opplæring

Ivareta  koordineringsansvar for samisk fjernundervisning, og samarbeide om gjennomføring av tiltak i rammeverket for samisk fjernundervisning.


Bakgrunnsinformasjon