Oppgave 5.1.4.7
FMOV FMVL FMTF HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

Regionansvar for administrasjon av turnustjenesten for fysioterapeuter.


Bakgrunnsinformasjon

Forskrift om praktisk tjeneste (turnustjeneste) for å få autorisasjon som fysioterapeut

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter