Oppgave 5.1.4.8
FMTF HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

Administrere ventelisteordningen for turnusfysioterapeuter.


Bakgrunnsinformasjon

Forskrift om praktisk tjeneste (turnustjeneste) for å få autorisasjon som fysioterapeut

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter