Oppgave 5.1.4.15
Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

Fylkesmannen skal, i samarbeid med aktuelle kompetansemiljøer, helsetjenester og fylkeskommunen, bistå med å arrangere fagdager og kompetansegivende kurs for helsepersonell om arbeid med endring av levevaner.


Bakgrunnsinformasjon

Anbefalinger om ernæring, kosthold og fysisk aktivitet

Veileder for kommunale frisklivssentraler

Kosthåndboken – Veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten

Helsedirektoratets idebank for å styrke ernæringskompetansen i helse- og omsorgstjenesten 

Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold (2017–2021)