Oppgave 5.1.4.19
Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

Fylkesmannen bør bidra i forberedelsene der fylkeskommunen søker om midler i Program for folkehelsearbeid i kommunene.

I fylker der fylkeskommunen mottar midler igjennom programmet, bør fylkesmannen delta i samarbeidsorganet.


Bakgrunnsinformasjon

Program for folkehelsearbeid i kommunene