Oppgave 5.1.5.8
Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

Utøve myndighet og ivareta oppgaver knyttet til viltforvaltningen, primært arter som ikke er høstbare.


Bakgrunnsinformasjon

https://www.fm-nett.no/Miljodirektoratet/Venstremeny/Naturforvaltning/Vilt--og-rovviltforvaltning/

http://www.miljokommune.no/

http://www.miljodirektoratet.no/