Oppgave 5.1.5.12
Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

Koordinere og gjennomføre bekjempelse, kartlegging og overvåking av fremmede skadelige organismer i og utenfor verneområder, og bidra med faglig veiledning overfor kommunene og allmennheten. Behandle søknader om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål. 


Bakgrunnsinformasjon

https://www.fm-nett.no/Miljodirektoratet/Venstremeny/Naturforvaltning/Fremmede-arter/

http://www.miljokommune.no/

http://www.miljodirektoratet.no/