Oppgave 5.1.5.14
Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

Friluftsliv:

  • Opptre som grunneier og rettighetshaver for statlig sikret friluftsområder på vegne av staten innen sitt fylke, og bistå Miljødirektoratet ved behov.
  • Avgjøre søknader om midlertidig omdisponering av statlig sikret friluftsområde i inntil 10 år.
  • Bidra til drift og videre utvikling av Skjærgårdstjenesten i aktuelle fylker, herunder tilskuddsforvaltning og driftstilskudd.

Bakgrunnsinformasjon

http://www.fm-nett.no/miljodirektoratet/

http://www.miljokommune.no/

http://www.miljodirektoratet.no/