Oppgave 5.1.5.15
Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

Ivareta oppgaver på eget myndighetsområde og veilede kommunal myndighet innen motorferdsel.  


Bakgrunnsinformasjon

http://www.fm-nett.no/miljodirektoratet/

http://www.miljokommune.no/

http://www.miljodirektoratet.no/