Oppgave 5.1.5.17
FMTL KLD Miljø og klima

Videreføre og lede den regionale arbeidsgruppen for kortnebbgås i Trøndelag, og være observatør i den nasjonale gruppen for kortnebbgås som samordner de ulike norske interessegruppenes innspill til den internasjonale planen.


Bakgrunnsinformasjon

https://www.fm-nett.no/Miljodi...