Oppgave 5.1.5.18
FMOV KLD Miljø og klima

Ha det nasjonale ansvaret for oppfølging av tiltak, overvåking og kartlegging av storsalamander.


Bakgrunnsinformasjon

https://www.fm-nett.no/Miljodi...