Oppgave 5.1.5.19
FMOV FMIN KLD Miljø og klima

Delta i arbeidsgruppa for edelkreps. FMOV leder denne gruppa i neste femårsperiode, mens sekretariatsfunksjonen rulleres mellom de deltakende fylkesmennene.


Bakgrunnsinformasjon

https://www.fm-nett.no/Miljodi...