Oppgave 5.1.5.25
Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

Fiskeforvaltning:

  • Utføre oppgaver og saksbehandling for å ivareta bestandene av anadrom laksefisk
  • Ivareta allmenhetens adgang til fiske i friskmeldte gyrovassdrag og kalkede vassdrag
  • Samarbeide med fylkeskommunen om innlandsfiskeforvaltningen

Bakgrunnsinformasjon

https://www.fm-nett.no/Miljodirektoratet/Venstremeny/Naturforvaltning/Fiskeforvaltninga/Praktisk-informasjon-om-fylkesmannens-oppgaver/?id=4742&epslanguage=noktoratet.no/

http://www.miljokommune.no/

http://www.fm-nett.no/Miljodirektoratet/Venstremeny/Naturforvaltning/Fiskeforvaltninga/Praktisk-informasjon-om-fylkesmannens-oppgaver/?id=4742&epslanguage=noktoratet.no/