Oppgave 5.1.5.48
Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

Veilede og følge opp kommunal myndighet i avløpssaker, og veilede og bistå kommuner, avfallsselskaper og andre aktører i oppfølging av nasjonal avfallspolitikk.


Bakgrunnsinformasjon

https://www.fm-nett.no/Miljodirektoratet/Venstremeny/Forurensning/Avlop/

http://www.miljokommune.no/

http://www.miljodirektoratet.no/