Oppgave 5.1.5.49
FMOV FMVT FMAG FMRO FMVL FMMR FMTL FMNO FMTF KLD Miljø og klima

Sørge for at avfallsplaner i havner er godkjent og regodkjennes hvert tredje år.


Bakgrunnsinformasjon

http://www.fm-nett.no/miljodirektoratet/
http://www.miljokommune.no/
http://www.miljodirektoratet.no/