Oppgave 5.1.5.52
Alle statsforvaltere KLD HOD JD KMD LMD Miljø og klima Landbruk og mat Areal, by og samfunn Samfunnssikkerhet og beredskap Helsedirektoratet

Fylkesmannen skal ha dialog med alle kommuner og formidle relevant kunnskap og informasjon om klimatilpasning og klimaendringer og  følge opp kommunene for å iverksette nasjonale føringer for tilpasning til klimaendringer.


Bakgrunnsinformasjon

http://www.fm-nett.no/miljodirektoratet/
http://www.miljokommune.no/
http://www.miljodirektoratet.no/

https://www.dsb.no/