Oppgave 5.1.6.1
FMTL FMNO FMTF LMD Landbruk og mat

Gjennomføre reindriftspolitikken på regionalt nivå:

  • Bidra til en effektiv og kunnskapsbasert forvaltning av reindriften, samt bidra til at distriktsstyrene videreutvikler eget selvstyre i hht. reindriftsloven
  • Veilede om økt produksjon og økt bærekraftig slakteuttak overfor distriktsstyrer og siidaandelshavere.

Bakgrunnsinformasjon