Oppgave 5.1.6.11
Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat

Samhandle med Mattilsynet om beitesituasjonen og dyrevelferdsmessige forhold i landbruks- og reindriftsnæringen. 


Bakgrunnsinformasjon

Her må ny avtale legges inn...