Oppgave 5.1.6.12
Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat

Innrette bruken av virkemidlene i skogbruket slik at de styrker langsiktige investeringer i oppbygging og skjøtsel av ny skog med hensyn til skogproduksjon og fremtidig verdiskaping


Bakgrunnsinformasjon