Oppgave 5.1.6.25
Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat

Være en regional pådriver og samarbeide med regionale aktører for å bidra til å oppnå målsettingene om nok og trygg mat, økt matmangfold, interesse for utvikling av Matnasjonen Norge og matglede på institusjoner. 


Bakgrunnsinformasjon

https://www.regjeringen.no/no/...