Oppgave 5.1.6.15
Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat

Påse at kommunene overvåker skogen av hensyn til skogskader, og melder skader til NIBIO.


Bakgrunnsinformasjon