Oppgave 5.1.6.16
Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat

Påse at kommunene gjennomfører resultatkartlegging av skogbruk og miljø. Frist for ajourhold i ØKS 31.12.


Bakgrunnsinformasjon

Landbruksdirektoratets nettsider: https://www.slf.dep.no/no/eiendom-og-skog/miljohensyn-i-skog/resultatkontroll