Oppgave 5.1.6.17
Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat

Tydeliggjøre kommunenes lovpålagte kontrollansvar knyttet til foryngelsesplikten i skogbruksloven. Mangelfull kontroll bør få konsekvenser for kommunens tildeling av økonomiske virkemidler på skogområdet. Frist for ajourhold i ØKS 31.12.


Bakgrunnsinformasjon