Oppgave 5.1.6.18
Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat

Bidra til videreutvikling av skogsveinettet gjennom veiledning, bistand i arbeidet med kommunale hovedplaner for skogsveier og tilstandsregistrering av eldre veier.


Bakgrunnsinformasjon