Oppgave 5.1.6.32
Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat

Bidra med informasjon, opplæring og kvalitetssikring slik at kommunene rapporterer korrekt gjennom den nye applikasjonen for KOSTRA-Landbruk


Bakgrunnsinformasjon

Landbruksdirektoratets nettsider: https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/areal-og-jordvern/kostra