Oppgave 5.1.8.9
Alle statsforvaltere KMD Areal, by og samfunn

Fylkesmannen kan klage på enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven der nasjonale eller vesentlig regionale interesser blir berørt.


Bakgrunnsinformasjon

Plan- og bygningsloven:

https://lovdata.no/dokument/NL...