Oppgave 5.1.9.1
Alle statsforvaltere JD HOD Samfunnssikkerhet og beredskap Helsedirektoratet

Informere og veilede kommunene om mål, innhold og metoder i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.


Bakgrunnsinformasjon