Oppgave 5.1.9.2
Alle statsforvaltere JD Samfunnssikkerhet og beredskap

Gjennomføre øvelser med kommuner. I øvelsen skal kommunens kriseorganisasjon og overordnet beredskapsplan øves. 


Bakgrunnsinformasjon