Oppgave 5.1.9.3
Alle statsforvaltere JD Samfunnssikkerhet og beredskap

Gjennomføre tilsyn med kommunal beredskapsplikt i kommunene. Tilsynene skal gjennomføres i tråd med veiledning for fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt.


Bakgrunnsinformasjon