Oppgave 5.1.10.1
Alle statsforvaltere HOD Tilskudd og økonomiske virkemidler Helsedirektoratet

Forvalte tilskudd på folkehelse og helse- og omsorgstjenesteområdet, inkludert informasjon og veiledning om ordningene.


Bakgrunnsinformasjon

Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd

Etablering og organisering av frisklivssentraler

Etablering og utvikling av kommunale frisklivs- lærings- og mestringstilbud

Seksuell helse

Kommunalt rusarbeid

Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov

Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene