Oppgave 5.1.10.2
FMVL FMTF HOD Tilskudd og økonomiske virkemidler Helsedirektoratet

Forvalte midler til å videreføre arbeidet med å bedre legesituasjonen i Finnmark og Sogn og Fjordane.


Bakgrunnsinformasjon

Prop. 1 S (2017-2018) Helse- og omsorgsdepartementet