Oppgave 5.1.10.4
FMOV FMVT FMVL FMTL FMTF HOD Tilskudd og økonomiske virkemidler Helsedirektoratet

Forvalte tilskudd til Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt.


Bakgrunnsinformasjon

Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt