Oppgave 5.1.10.7
Alle statsforvaltere KD Tilskudd og økonomiske virkemidler

Forvalte tilskudd etter gjeldende retningslinjer og regelverk på barnehage- og opplæringsområdet, inkludert informasjon, veiledning og kontroll.


Bakgrunnsinformasjon

Tilskuddsforvaltning