Oppgave 5.1.10.10
Alle statsforvaltere LMD Tilskudd og økonomiske virkemidler

Plan for risikobaserte kontroller ifm. forvaltningen av de økonomiske virkemidlene skal utarbeides årlig. Landbruksdirektoratet utarbeider veiledning til hvordan planarbeidet skal gjennomføres. Bekreftelse på at kontrollplan er utarbeidet sendes Landbruksdirektoratet innen 1.4. 


Bakgrunnsinformasjon

  Informasjon om kontrollarbeid: http://www.fm-nett.no/landbruk...