Oppgave 5.1.10.11
Alle statsforvaltere LMD Tilskudd og økonomiske virkemidler

Gjennomføre strafferettslige vurderinger av feil som avdekkes i forvaltningen av de økonomiske og juridiske virkemidlene. Kopi av politianmeldelser sendes til Landbruksdirektoratet. 


Bakgrunnsinformasjon