Oppgave 5.1.10.17
Alle statsforvaltere LMD Landbruk og mat Tilskudd og økonomiske virkemidler

Forvalte regelverket og være vedtaksmyndighet etter klimaberettiget skade og erstatninger etter offentlige pålegg. Prognosere erstatningsomfanget ved skader grunnet klima.


Bakgrunnsinformasjon

Forskrift om erstatning og tilskudd ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-01-17-56  

Landbruksdirektoratets nettsider: https://www.slf.dep.no/no/erstatning/klimabetingende-skader/om-klimabetingede-skader