Oppgave 5.2.1.3
Alle statsforvaltere HOD Folk og samfunn Helsedirektoratet

Ha oversikt over utviklingen innen det systematiske folkehelsearbeidet inkludert psykisk helse i kommunene og fylkeskommunen.


Bakgrunnsinformasjon

Folkehelseloven med forarbeider og forskrifter

Helsedirektoratets nettsider om systematisk folkehelsearbeid