Oppgave 5.2.4.3
Alle statsforvaltere LMD Miljø og klima Landbruk og mat

Bidra til å styrke kunnskapen og gjennomføre informasjonstiltak om reduserte utslipp fra jordbruksdrift og hvordan jordbruket kan tilpasses et klima i endring. 


Bakgrunnsinformasjon