Oppgave 5.2.4.2
Alle statsforvaltere JD KLD LMD Miljø og klima Landbruk og mat Samfunnssikkerhet og beredskap

Koordinere arbeidet på klimatilpasning internt og mellom embeter, samt sørge for at hensyn til klimaendringer blir integrert i relevante oppgaver.Bakgrunnsinformasjon

http://www.fm-nett.no/miljodirektoratet/

http://www.miljokommune.no/

http://www.miljodirektoratet.no/