Oppgave 5.2.4.5
Alle statsforvaltere LMD Miljø og klima Landbruk og mat

Arbeide for økt produksjon og bruk av bioenergi i samarbeid med Innovasjon Norge.


Bakgrunnsinformasjon