Oppgave 5.2.6.6
Alle statsforvaltere LMD Areal, by og samfunn

Belyse konsekvenser og ivareta landbrukets- og reindriftens interesser i arealplansaker, saker etter naturmangfoldloven og ved større tiltak og prosesser. Legge til rette for samordning av planlegging på tvers av kommune- og fylkesgrenser for å sikre reindriften sammenhengende bruksarealer.


Bakgrunnsinformasjon