Oppgave 5.2.7.2
Alle statsforvaltere JD HOD Samfunnssikkerhet og beredskap Helsedirektoratet

Ta initiativ til, bidra i, veilede og samordne sivil beredskapsplanlegging og det sivil-militære samarbeidet i fylket, herunder øvelser og kompetansehevende tiltak.


Bakgrunnsinformasjon