Oppgave 5.2.7.3
Alle statsforvaltere JD Samfunnssikkerhet og beredskap

Ha oppnevnt et fylkesberedskapsråd og benytte dette i den regionale samordningen av samfunnssikkerhetsarbeidet, herunder arrangere minimum ett møte i året og felles øvelse hvert fjerde år.


Bakgrunnsinformasjon