Oppgave 5.2.7.4
Alle statsforvaltere JD Samfunnssikkerhet og beredskap

Ha en revidert beredskapsplan og plan for krisekommunikasjon basert på fylkesROS og utarbeidet i tråd med fylkesmannens samfunnssikkerhetsinstruks.


Bakgrunnsinformasjon