Oppgave 5.2.7.5
Alle statsforvaltere JD HOD Samfunnssikkerhet og beredskap Helsedirektoratet

Ha underliggende planverk knyttet til nasjonale beredskapstiltak.


Bakgrunnsinformasjon