Oppgave 5.2.7.7
Alle statsforvaltere JD HOD Samfunnssikkerhet og beredskap Helsedirektoratet

Øve og evaluere egen kriseorganisasjon minimum en gang i året. 


Bakgrunnsinformasjon